Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen
Het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen

Het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen werd in 1968, op Lætarezondag, door de koorleden opgericht. In de postconciliaire jaren, toen het Latijn en dus ook het Gregoriaans te allen prijze de plaats moest ruimen voor de volkstaal, wilde de plaatselijke Norbertijner gemeenschap die kostbare eeuwenoude liturgische gezangen toch nog een zinvolle plaats in de liturgie blijven geven. Zij vonden leken graag bereid om hen daarin actief te steunen. Het abdijkoor groeide in de loop der jaren uit tot een koor met een stevige reputatie, met de steun en onder het waakzame oog van gerenommeerde musici als Kamiel D’Hooghe en Vic Nees. Het abdijkoor bracht maar liefst zes CD’s uit, die ondertussen uitverkocht zijn. (Vier CD’s werden ondertussen in eigen beheer weer op de markt gebracht.)

Het koor wordt sinds zijn ontstaan geleid door Gereon van Boesschoten, norbertijn.

Het abdijkoor wordt vaak gevraagd om vieringen  op te luisteren of voor bijzondere gelegenheden, maar gaat daarbij selectief tewerk. Zijn voornaamste taak is immers elke zondag en hoogdag in de abdijkerk de hoogmis met gregoriaanse gezangen te omkaderen. Telkens komen er mensen uit alle hoeken van het land samen om de viering in de abdij om 10 uur mee te maken. Om de tien jaar verzorgt het abdijkoor een plechtige viering, met vaak Kardinaal Danneels als voorganger. Met Lætarezondag in 2018 zal dat opnieuw het geval zijn, naar aanleiding van zijn vijftigjarig bestaan.

Niettemin was het abdijkoor steeds bereid om mee te werken aan bijzondere liturgische en culturele manifestaties, zoals naar aanleiding van het pausbezoek, de openingsceremonie van de “Vlaamse Kerkdagen”, de prestigieuze Basilicaconcerten in Tongeren, enz… Het meest trots is het abdijkoor echter op zijn aanwezigheid tijdens de begrafenisplechtigheid voor Koning Boudewijn, in augustus 1993, en van Koningin Fabiola, in december 2014.

De Norbertijnen hebben inderdaad hun eigen Gregoriaanse gezangen. Die werden zorgvuldig en per liturgische periode op CD uitgegeven. Die zijn te verkrijgen via de site, bij de webmaster: info@abdijkoorgrimbergen.be.

Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen
Kerkplein 1
B 1850 Grimbergen
BELGIUM

English | Français

 

Kamiel D’Hooghe, organist-titularis van de abdijkerk

Kamiel D’Hooghe, organist-titularis van de abdijkerk

Kamiel D'Hooghe is behalve organist, ook niet-zingend lid van het Gregoriaans abdijkoor en – gelet op zijn rijke en uitzonderlijke ervaring en verdiensten - treedt ook op als muzikale mentor van het koor.

Hij deed professionele muziekstudies aan het Lemmensinstituut en de Koninklijke Conservatoria van Antwerpen en Gent, bij Flor Peeters, Marinus De Jong, Jules Van Nuffel en Prosper Van Eechaute en behaalde het Hoger Diploma Orgel met de grootste onderscheiding.

Uit zijn omvangrijk palmares citeren wij onder meer zijn opeenvolgende opdrachten als organist in Verrebroek, in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, en de organisatie van de eerste Internationale Orgelweek in het kader van het Festival van Vlaanderen (1964).

Daarnaast bekleedde hij ook leidende functies in diverse muziekacademies, was docent  aan het Lemmensinstituut en het Conservatorium te Maastricht en besloot zijn rijk gevulde carrière als directeur van het Koninklijk Conservatorium te Brussel, van 1967 tot eind 1994.

Als organist gaf hij vele concerten en cursussen in alle continenten, Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Japan, Afrika, Nieuw-Zeeland en Rusland en is een regelmatig gevraagd jurylid op internationale concours. Hij realiseerde ook verschillende opnames, waaronder drie CD’s rond de themas: Vlaamse orgelmuziek (20ste eeuw) op het orgel van de St.-Petrus- en Pauluskerk Oostende, 17-de eeuwse Orgelweelde te Brussel en Buxtehude en de jonge Bach op de orgels in de abdijkerk van Grimbergen.

Hij was ook één van de grootste bezielers van de restauratie van het grote historische orgel van de abdijkerk van Grimbergen.

Op zijn initiatief werd het tijdschrift Orgelkunst opgericht, alsook de Grimbergse orgelvereniging ‘Grimbergen Orgelt’. Zijn palmares vermeldt ook verschillende artikels en publicaties.

Hij is ereburger van Vrasene en van Grimbergen, hij ontving als eerste musicus de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap (1988) en werd onlangs nog onderscheiden met de Gulden Spoor. Paus Joannes Paulus II benoemde hem (1999) tot Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius. 

Kalender 2020 - Zondag - Eucharistieviering - 10.00u.
8 november
32ste zondag door het jaar
IntroitusINTRET ORATIO MEA
AlleluiaQUINQUE PRUDENTES VIRGINES
CommunioQUINQUE PRUDENTES VIRGINES
MisXIV
CredoI
15 november
33ste zondag door het jaar
IntroitusDICIT DOMINUS
AlleluiaDE PROFUNDIS CLAMAVI AD TE
CommunioDOMINE, QUINQUE TALENTA TRADIDISTI MIHI
MisXIV
CredoI
22 november
34ste zondag door het jaar - CHRISTUS KONING
IntroitusDIGNUS EST AGNUS
AlleluiaPOTESTAS EJUS POTESTAS ӔTERNA
CommunioAMEN DICO VOBIS
MisXIV
CredoI
29 november
1ste zondag van de Advent
IntroitusAD TE LEVAVI
AlleluiaOSTENDE NOBIS, DOMINE
VariaRORATE CӔLI DE SUPER
CommunioDOMINUS DABIT BENIGNITATEM
MisXVII
CredoI
6 december
2de zondag van de Advent
IntroitusPOPULUS SION
AlleluiaLӔTATUS SUM
CommunioJERUSALEM SURGE ET STA IN EXCELSO
MisXVII
CredoI
13 december
3de zondag van de Advent
IntroitusGAUDETE IN DOMINO SEMPER
AlleluiaEXCITA DOMINE POTENTIAM TUAM
VariaRORATE CӔLI DESUPER
CommunioDICITE: PUSILANIMES
MisXVII
CredoI
20 december
4de zondag van de Advent
IntroitusRORATE CӔLI DESUPER
AlleluiaVENI, DOMINE
OffertoriumAVE MARIA GRATIA PLENA
CommunioECCE VIRGO CONCIPIET
MisXVII
CredoI
25 december
Hoogfeest van Kerstmis - Dagmis
IntroitusPUER NATUS EST NOBIS
AlleluiaDIES SANCTIFICATUS
ProsaLӔTABUNDUS
CommunioVIDERUNT OMNES FINES TERRӔ
MisVIII
CredoIII
27 december
Feest van de Heilge Familie
IntroitusDEUS IN LOCO SANCTO SUO
AlleluiaGAUDETE JUSTI IN DOMINO
CommunioFILI, QUID FECISTI NOBIS SIC
MisVIII
CredoIII
Activiteiten
Heropstart vieringen in Grimbergen - Gregoriaanse Gezangen

Beste allemaal,
Het GAG zal de vieringen in Grimbergen nog niet mogen opluisteren daar koorzang nog niet zal kunnen. Organist en CD's kunnen wel.
Hopelijk moeten we niet te lang meer wachten voor dit wel kan.
Groeten.

Herman Raspoet

 

( bericht van Pater Johan, abdij Grimbergen)

Beste allen,

Hieronder kunt u een tekst lezen van de Belgische bisschoppen omtrent de heropstart van de liturgische vieringen in onze kerken.

Naast deze algemene boodschap wil ik het in deze korte bijdrage toch graag wat concreter invullen betreffende de zeven kerken van de pastorale zonde Grimbergen.

Sinds afgelopen maandag 8 juni, zijn de weekdagmissen van de weekkapel in de abdijkerk om 9 uur weer voor publiek toegankelijk.

Vanaf het weekend van 13/14 juni zullen er in Grimbergen-Centrum, Humbeek en Strombeek-Bever weer vieringen kunnen plaatsvinden.

Er werd ons aangeraden om niet overal tegelijk van start te gaan en daarom hebben we omwille van die reden geopteerd om te beginnen in de drie kerken van Grimbergen met de grootste oppervlakte. Als dit alles goed verloopt herstarten we vanaf begin juli ook in de vier andere kerken.

In Grimbergen-centrum zal er voorlopig op zondag slechts één misviering zijn (10 uur) en niet om 11.30 uur omdat we niet de tijd hebben om in enkele minuten alle stoelen te ontsmetten.

De eerste weken kunnen slechts 100 mensen worden toegelaten en vanaf de maand juli 200 mensen.

Koorzang zal nog niet kunnen. Organist of Cd’s kunnen wel.

Ook mogen geen boekjes of blaadjes gebruikt worden tijdens de vieringen

Bij het binnenkomen van de kerk zullen vrijwilligers (‘stewards’) de mensen begeleiden naar hun plaats en zal ook gevraagd worden om bij het binnenkomen handgel te gebruiken. Dit zal voorhanden zijn.

Bij het begin en tijdens de liturgische viering zal verteld worden waarom en hoe sommige zaken moeten gebeuren en andere zaken (voorlopig) niet kunnen.

Omdat het aantal mensen dat naar de viering mag komen (voorlopig) beperkt is, zullen we de eerstvolgende weken de eucharistieviering op zondag om 10 uur vanuit de abdijkerk van Grimbergen nog livestreamen zodat van thuis uit de viering ook gevolgd kan worden.

Pater Johan

 

COVID-19

Beste mensen,

Het gregoriaans abdijkoor zal wegens het COVID-19 voorlopig niet aanwezig zijn in de basiliek van Grimbergen om de eucharistievieringen op te luisteren. Wie wil kan toch via Youtube of Facebook van de "Abdij Grimbergen" de vieringen volgen.
Hopelijk duurt dit allemaal niet te lang. Tot ziens...

 

2018 - Kerstauditie - 9 december - 16.00u.

Op zondag 9 december 2018 om 16.00 u. zingt het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen in de basiliek van Grimbergen enkele kerstgezangen uit de Advent en Kersttijd. Onze organist Kamiel D'Hooghe speelt ook enkele mooie orgelstukken.

 

2018 - Grimbergen - 29 september - KRONIEKEN

Al vanaf 2016 werkt de Beiaardvrienden Grimbergen aan deze voorstelling.
Twan Bearda, beiaardier van Grimbergen, koos, bewerkte of herschreef de muziek voor beiaard. Twan bespeelt de torenbeiaard en wordt ondersteund met klankband, live musici en andere artiesten.

Met: Twan Bearda - Beiaard l Wim van den Broeck- Groot orgel l Bart Stevens- Sax
Dansafdeling van de Gemeentelijke Academie van Grimbergen l Gregoriaans abdijkoor l Wout Bearda (blokfluit) | Circus in Beweging l Koor Basaltes l 8 Foto- en videokunstenaars l Volkssterrenwacht Mira | Stem verteller: Luk De Koninck

Verschillende fotografen zorgen voor begeleidende beelden en de speciale belichting brengen de toeschouwer in de juiste stemming.

Dit is niet zomaar een concert, dit wordt een beleving die jij zeker niet wil missen.

Noteer daarom nu al in je agenda: zaterdag 29 september om 20.30u in de basiliek in Grimbergen.

http://www.abdijkoorgrimbergen.be 

info@abdijkoorgrimbergen.be

 

 

2019 - 20 tot 24 mei Het GAG in Torre Abbey en Torquay

 

2019 -12 - 08 - Kerstauditie

Basiliek van Grimbergen 

Op zondag 8 december 2019 om 16.00 u. zingt het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen in de basiliek van Grimbergen enkele kerstgezangen uit de Advent en Kersttijd. 

 

 
2018 - Gereon Van Boesschoten - Grimbergen 5 juli - 14 juli.

  

 

IN MEMORIAM - PATER GEREON VAN BOESSCHOTEN.

Na een geduldig gedragen ziekte is van ons heengegaan, onze geliefde medebroeder en ons dierbaar familielid.

Norbertijn van Grimbergen.

Geboren te Dongen (NL) op 10 januari 1937.

Ingetreden in de abdij op 20 augustus 1956.

Priester gewijd op 6 augustus 1963.

Bibliothecaris abdij van 1965-1974.

Cantor abdij van 1968-2010.

Stichter en dirigent van het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen.

Godsdienstleraar in Anderlecht van 1966-1969.

Godsdienstleraar aan het Virgo Sapiens in Londerzeel van 1969-1978.

Godsdienstleraar aan het Romano Guardini - Maria Boodschap te Brussel van 1978-1991.

Directeur van de Volkssterrenwacht Mira van 1982-1999.

Pastoor van Grimbergen van 1991-2012.

Overleden in Grimbergen op 5 juli 2018.

Rouwadres: Abdij der Norbertijnen - Kerkplein 1 - 1850 Grimbergen.

De afscheidsliturgie heeft plaats op zaterdag 14 juli om 11 uur in de abdijkerk van Grimbergen.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons de Heer te danken voor dit vruchtbare priesterleven.

Abt Erik De Sutter en abdijgemeenschap Familie van Boesschoten.

mailto: info@abdijkoorgrimbergen.be

2018 - Grimbergen - 11 maart & 5 mei

50 JAAR - GREGORIAANS ABDIJKOOR GRIMBERGEN

 

Zondag 11 maart 2018 om 10.00 u. - zaterdag 5 mei 2018.

Voor de oorsprong van het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen (GAG) moeten we teruggaan tot Laetarezondag 1968. De oorspronkelijke bedoeling was, het paterskoor van de Norbertijnenabdij te komen versterken. Sindsdien is het uitgegroeid tot veruit het enige Gregoriaanse koor dat elke zondag en elk hoogfeest getrouw en punctueel de eigen (telkens wisselende) gezangen van het liturgisch jaar verzorgen. Door de jaren heen heeft het GAG zowel in eigen land als over de grenzen een stevige reputatie opgebouwd, onder de kundige en bezielende leiding van stichter-dirigent Pater Gereon van Boesschoten, o.praem., alsook dankzij de jarenlange professionele en gedreven coaching van de inmiddels overleden musicus en componist Vic Nees. Onder zijn begeleiding werden maar liefst zes klankzuivere CD’s uitgebracht, met gregoriaanse gezangen zowel uit het hele liturgische jaar als uit het eigen repertorium van de Norbertijnerorde, die bij melomanen zeer gegeerd zijn. Het GAG wordt geregeld gevraagd om elders liturgische plechtigheden of bezinningsmomenten op te luisteren, maar gezien zijn bevoorrechte band met de Grimbergse Norbertijnenabdij gaat het koor daar slechts mondjesmaat op in. Een belangrijke uitzondering vormt de aanwezigheid van het GAG op de plechtige uitvaart van Koning Boudewijn en Koningin Fabiola.

Laetare 2018 is meteen ook de dag waarop het GAG zijn gouden jubileum viert. Een uitstekende gelegenheid om hieraan een speciale luister te geven. In 2018 zal het ook 5 jaar geleden zijn dat Vic Nees is overleden, voor het Cultuurcentrum Strombeek-Grimbergen de gelegenheid om een huldeconcert te organiseren. Het Leuvense koor Musa Horti o.l.v. Peter Dejans stelt het werk ‘Concerto per la beata Virgine’ voor gemengd koor en hobo van Vic Nees centraal. Verder op het programma staat werk van andere Vlaamse componisten alsook van buitenlandse collegae en getuigenissen van mensen die enerzijds een grote bewondering hebben voor het werk en de mens Vic Nees, maar anderzijds ook beïnvloed zijn door zijn muziek en figuur als dirigent. In overleg met zijn vrouw Lea wordt dit programma verder uitgewerkt. Dit huldeconcert heeft plaats in de Grimbergse abdijkerk, op 28 maart 2018.  Gezien de onschatbare diensten die Vic Nees decennialang aan het GAG heeft bewezen en het feit dat hij vaak zijn inspiratie haalde uit gregoriaanse gezangen, zal ook het abdijkoor hier een bescheiden bijdrage mogen leveren.

Het GAG zal zijn gouden jubileum extra in de verf zetten in het kader van het Internationaal Gregoriaans Festival, in de vorm van een speciale editie in de Grimbergse abdijkerk en basiliek op zaterdag 5 mei 2018. Het Gregoriaans Festival in Watou heeft – eind de jaren ’70, begin jaren ’80 van vorige eeuw – een soort “lokale” aanloopperiode gekend, waarin het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen als één van de eerste gastkoren herhaaldelijk een actieve rol heeft gespeeld. Het was een weliswaar bescheiden maar enthousiaste en succesvolle start van een manifestatie die vanaf de jaren ’80 is uitgegroeid tot een belangrijke drijvende kracht in de herwaardering van de eeuwenoude gregoriaanse gezangen, een onvervangbare kunstvorm in de religieuze muziek, die nog steeds wil aanzetten tot bezinning. 

Ook de Grimbergse editie van het Festival gooit de grenzen open en mag maar liefst, naast het eigen Gregoriaans abdijkoor, vijf buitenlandse gregoriaanse koren verwelkomen : het Estse knapenkoor Püha Miikaeli poiste (Talinn), het Hongaarse dubbelkoor Iubilate en Cantate (Boedapest), de Letse Schola Cantorum (Riga) en de Koreaanse Sowon Kim (soliste bij de Choeur Grégorien Féminin de Paris).

Een even unieke als zeldzame belevenis.

Kaarten zijn verkrijgbaar via het Cultuurcentrum Strombeek-Grimbergen

https://www.ccstrombeek.be

Cultuurraad Grimbergen

 

2014/12/13 - Uitvaart Koningin Fabiola te Laken

2014 - Last Post in Ieper (3-4-5 oktober)

CD's
Bestellen CD

Het abdijkoor bracht deze zes CD’s uit :ADVENT & KERST , PASSIE & PASEN , HEMELVAART & PINKSTEREN , REQUIEM.

CD 'MARIA' en CD 'EUCHARISTIE'  NIET MEER VERKRIJGBAAR

U kan hiernaar informeren/bestellen via onze Webmaster.

Contact: info@abdijkoorgrimbergen.be.

 

 

Hemelvaart & Pinksteren

HEMELVAART

 1. Pater, manifestavi
 2. Viri Galilæi
 3. Ascendens Christus

PINKSTEREN

 1. Spiritus Domini
 2. Veni Sancte Spiritus (Alleluia)
 3. Veni Sancte Spiritus (Prosa)
 4. Factus est repente
 5. Veni Creator Spiritus

SACRAMENTSDAG

 1. O quam suavis est
 2. Cibavit eos
 3. Caro mea
 4. Quotiescumque

18de ZONDAG NA PINKSTEREN

 1. Da pacem
 2. Domine, exaudi orationem
 3. Sanctificavit
 4. Tollite hostias

ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART

 1. Signum magnum
 2. Beatam me dicent
 3. Hæc est præclarum vas

23steZONDAG NA PINKSTEREN

 1. Dicit Dominus
 2. De profundis
 3. Amen dico vobis
 4. Salve Regina
Passie & Pasen

PALMZONDAG

 1. Pueri Hebræorum

WITTE DONDERDAG

 1. Dominus Jesus
 2. Mandatum novum do vobis
 3. Pater, si non potest

GOEDE VRIJDAG

 1. Improperia
 2. Tenebræ factæ sunt
 3. Mulieres
 4. Ecce lignum Crucis
 5. Christus factus est
 6. Nos autem gloriari oportet
 7. Vexilla regis

PASEN

 1. Exsultet
 2. Vespere autem
 3. Resurrexi
 4. Hæc dies
 5. Victimæ paschali
 6. Pascha nostrum
 7. Isti sunt agni novella
 8. Christus resurgens
 9. Nonne cor nostrum
 10. O filii et filiæ
 11. Regina cœli

 

Requiem

GEZANGEN UIT DE REQUIEMLITURGIE 

 1. Subvenite
 2. In paradisum – psalm
 3. Ego sum resurrection et vita
 4. Credo quod Redemptor meus
 5. Libera me, Domine
 6. Regem, cui omnia vivunt
 7. Peccantem me quotidie
 8. Requiem – Kyrie
 9. Requiem æternam (Introitus)
 10. Si ambulem
 11. Requiem æternam (Alleluia)
 12. De profundis
 13. Dies iræ, dies illa
 14. Domine Jesu Christe
 15. Sanctus
 16. Agnus Dei
 17. Lux æterna
 18. Antequam nascerer
 19. Clementissime Domine

 

Advent & Kerst

ADVENT

 1. Conditor alme siderum
 2. Dominus dabit benignitatem
 3. Rorate cœli desuper
 4. Gaudete in Domino
 5. Veni Domine
 6. Ave Maria
 7. Ecce Virgo concipiet
 8. Ne timeas, Maria et Magnificat
 9. Tu exsurgens Domine
 10. O clavis David
 11. Judea et Jerusalem
 12. O Virgo Virginum
 13. Sancta et immaculate

KERSTMIS

 1. Christus natus est nobis
 2. Dominus dixit ad me
 3. In splendoribus sanctorum
 4. Puer natus est nobis
 5. Dies sanctificatus
 6. Lætabundus
 7. Hodie Christus natus est
 8. O admirabile commercium
 9. Veni redemptor gentium

DRIEKONINGEN

 1. Ecce advenit
 2. Vidimus stellam
 3. Alma Redemptoris Mater
Eucharistie

 

N I E T   M E E R    V E R K R I J G B A A R !!!!!!!

 

Maria

N I E T    M E E R   V E R K R I J G B A A R !!!!!!

 

 

Links
Norbertijnenabdij Grimbergen

Abdijen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad. Vanaf de vroegste middeleeuwen klopten pelgrims aan bij de poorten van een abdij om er onderdak te vinden… of om er gesterkt te worden door lichamelijk en/of geestelijk voedsel. Abdijen hebben iets mysterieus. Het lijkt wel of God hier sterker aanwezig is en het de mensen tot meer innerlijke rust kan brengen.

www.abdijgrimbergen.be

Gregoriaans

Deze tekst over het Norbertijnse Gregoriaans is gebaseerd op een studie uitgevoerd door Martin Hoondert in het Tijdschrift voor Gregoriaans - mei 1992.

Het Norbertijnse Gregoriaans   

zie ook

http://el.enc.sorbonne.fr/bellelay/

  

Naar Alberto Turco - Vertaling dr A.C. Vernooij.

Geschiedkundig overzicht van het Gregoriaans

Koor&Stem

Koor&Stem ondersteunt iedereen die zingt, brengt zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet dat met een brede maatschappelijke blik.

www.koorenstem.be

Grimbergen

Gemeentebestuur.

www.grimbergen.be

Koren

Cum Jubilo - Watou : www.cumjubilo.be

Gregoriaans Koor Leuven - Leuven : gregoriaanskoorleuven

In Voluntate - Mortsel : www.involuntate.be

Laudate Dominum - Kortrijk : www.laudatedominum.be

Schola Cantorum Achel - Achel : www.achelsekluis.org

Schola Cantorum - Sint Baafskathedraal - Gent : www.scholacantorum.be

Scola Gregoriana Brugensis - Brugge : www.scolagregoriana.com

Viri Galilaei - Watou : www.virigalilaei.be

 

Contact